1910 - 1965

Si disposeu
de material escrit o gràfic relacionat amb
Jaume Bofill, si us plau,
poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Avís legal


Dades de l'empresa
Adreça i dades legals
Comunicació Digital, equip de professionals, SL.
Rbla. Catalunya, 14, 1r 2a
08007 Barcelona
T 93 302 67 28
NIF B-64428121

Avís legal: ús i privadesa
Declaració de Confidencialitat
El fet d'accedir a aquesta pàgina implica que ha llegit i accepta, en nom propi i en nom de l'entitat o persona en la representació de la qual actua, sense cap reserva, que les seves dades personal siguin tractades segons els termes descrits a continuació.

1. Visites anònimes
Aquesta pàgina web pot ser visitada sense que l'usuari ens comuniqui la seva identitat. En aquest cas, els servidors que allotgen el nostre web només podran obtenir i conservar la informació relativa al nom del domini del proveïdors (PSI) i/o l'adreça IP que els dóna accés a la xarxa. De la mateixa manera, podran registrar l'adreça d'Internet des de la qual ha partit l'enllaç que la dirigeix a la nostra pàgina web.

Aquesta informació podrà ser emprada per a controlar el nombre de visitants, el temps emprat, les pàgines visualitzades i altres estadístiques al voltant dels usuaris d'aquesta pàgina. Això ens permetrà comprovar el seu funcionament i, si cal, millorar la seva utilització.

2. Recollida d'informació personal
Qualsevol informació personal que ens sigui facilitada per els usuaris mitjançant el formulari d'aquesta pàgina web és el resultat de un acte voluntari per la seva part. Si vol formular-nos qualsevol pregunta o suggeriment, aquestes són les adreces i contactes on l'atendrem:

Rbla. Catalunya, 14
08007 Barcelona
T 93 302 67 28
www.comunicaciodigital.com
info@comunicaciodigital.com


Ús del contingut d'aquest web
Es pot fer ús d'aquell contingut l'autor del qual sigui Jaume Bofill i Bofill sempre que es citi la seva autoria i procedència. La resta de textos que tenen enllaç des de aquest web són propietat dels seus autors.