Sense datar. La Casa de l’Ardiaca, a Barcelona, on va néixer Jaume Bofill i Bofill .