1913. Jaume Bofill i Bofill amb el seu avi, Joaquim Bofill Noguer.